Terms and Conditions | ARCHITECTMADE

Vilkår og betingelser

Betingelser

Velkommen til architectmade.com. Nedenstående betingelser gælder kun for leverancer fra ARCHITECTMADE til privatpersoner i Danmark.

Parter og politikker

Denne hjemmeside på url https://architectmade.com drives af ARCHITECTMADE. Når du benytter vores hjemmeside accepterer du samtidig at vi opsamler information om din brug af hjemmesiden i cookies. Dette er nærmere beskreveet i vores cookie politik.

De produkter, som du køber via architectmade.com vil blive solgt til dig af ARCHITECTMADE A/S i eget navn som har hjemstedsadressen Roholmsvej 10A, DK-2620 Albertslund (CVR-nr: 36956879) ("ARCHITECTMADE").

ARCHITECTMADE gør meget for at beskytte brugerens (dine) persondata.

Når du køber produkter fra architectmade.com ("produkter"), er det en betingelse, at du accepterer databeskyttelsespolitikken. Du kan i databeskyttelsespolitikken finde oplysninger om, hvordan ARCHITECTMADE indsamler og bruger personoplysninger fra brugerne af architectmade.com.

Såfremt du via architectmade.com køber produkter fra ARCHITECTMADE vil dette køb være omfattet af disse Betingelser. Du bedes omhyggeligt læse disse Betingelser, før du bestiller Produkter fra architectmade.com. Du skal vide, at hvis du bestiller produkter, accepterer du at være omfattet af disse betingelser.

ARCHITECTMADEs Salgsbetingelser
("Salgsbetingelser")

1. Om disse salgsbetingelser

Disse Salgsbetingelser gælder for alle ordrer og køb hos architectmade.com ("produkter").

Hvad angår købene i architectmade.com, kommunikerer ARCHITECTMADE A/S elektronisk, idet de enten sender en e-mail eller laver et elektronisk opslag i architectmade.com. Ved at anvende denne online-butik accepterer du, at alle hensigtserklæringer, meddelelser, offentliggørelser og andre oplysninger leveres elektronisk, medmindre det ved lov kræves, at oplysningerne skal gives skriftligt.

Disse Salgsbetingelser vil til enhver tid kunne blive ændret, og deres seneste ikrafttrædelsesdato fremgår af architectmade.com’s hjemmeside.

Såfremt der sker ændringer i Salgsbetingelserne, vil disse ændringer være gældende for ordrer, der afgives på eller efter ændringernes ikrafttrædelsesdato, forudsat at det på datoen for afgivelsen af ordren fremgår af hjemmesiden, at de ændrede Salgsbetingelser er gældende på det tidspunkt. Før du afgiver en ordre på produkter, vil du få rimelig mulighed for at læse disse Salgsbetingelser, og du vil blive bedt om at acceptere dem.

HVIS DU IKKE FØLER DIG I STAND TIL AT ACCEPTERE DISSE SALGSBETINGELSER, KAN DU IKKE KØBE DE PRODUKTER, DER SÆLGES PÅ architectmade.com.

2. Afgivelse af ordre

For at kunne købe produkter skal du:

  • have accepteret disse Salgsbetingelser og databeskyttelsespolitikken,
  • have oplyst os med dit navn og adresse, telefonnummer, e-mail-adresse, betalingsoplysninger og andre obligatoriske oplysninger,
  • forsyne os med en gyldig leveringsadresse (bemærk, at ARCHITECTMADE A/S ikke er i stand til at levere til postboks-adresser og automatiserede pakkedistributionscentre. Vores ordrer sendes med kurér, hvor der kræves underskrift ved levering),
  • være ejer eller autoriseret indehaver af et gyldigt betalings-/kreditkort til køb af produkterne
  • have retshabilitet til at indgå bindende kontrakter.

Du kan afgive en ordre ved at fortsætte til checkud-siden efter at have klikket på knappen "TILFØJ TIL INDKØBSKURVEN".

Du er enig i, at din(e) ordre(r) er et tilbud om at købe de(t) i din ordre anførte Produkt(er) i overensstemmelse med Salgsbetingelserne.

Hver enkelt ordre på et produkt anses for at være et separat køb. Alle ordrer er derefter betinget af ARCHITECTMADE’s godkendelse, og ARCHITECTMADE forbeholder sig ret til at undlade at godkende ordrer, uden at ARCHITECTMADE er nødt til at anføre en årsag hertil (herunder men ikke begrænset til ordrer, hvor der er mistanke om bedrageri). Såfremt ARCHITECTMADE ikke godkender din ordre, vil du blive orienteret om dette. Du vil blive givet mulighed for at gennemgå din(e) ordre(r), læse og acceptere Salgsbetingelserne, tjekke den samlede pris og indholdet af din(e) ordre(r) samt de oplysninger, du har afgivet, og du vil få mulighed for at rette eventuelle fejl, før du bekræfter din(e) ordre(r).

3. Ordrebehandling og kontraktsindgåelse

Så snart du har færdiggjort din(e) ordre(r) på architectmade.com i overensstemmelse med de instruktioner, der er tilgængelige på hjemmesiden i forbindelse med online-ordreprocessen, vil ARCHITECTMADE sende en e-mail til den e-mail-adresse, du har oplyst, der bekræfter modtagelsen af ordre(n) og indeholder en nærmere beskrivelse af de(t) bestilte produkt(er) (e-mail til bekræftelse af ordremodtagelsen).

Denne e-mail skal ikke anses for at være en godkendelse af din(e) ordrer - kun en bekræftelse af, at ARCHITECTMADE har modtaget den/dem.

Kontrakten mellem dig og ARCHITECTMADE vil først blive indgået, når ARCHITECTMADE sender dig en e-mail, der bekræfter, at produktet/produkterne er blevet afsendt (e-mail til bekræftelse af afsendelsen).

Kontrakten vedrører kun de produkter, der er omfattet af den e-mail, der bekræfter afsendelsen. Vi er først forpligtet til at levere eventuelle andre produkter, der måtte have indgået i din ordre, når afsendelsen af disse produkter er blevet bekræftet i en separat e-mail.

Der er ikke hos ARCHITECTMADE mulighed for, at man kan gå ind og se hver eneste version af disse Salgsbetingelser, men ARCHITECTMADE sender dig i stedet et link til de gældende Salgsbetingelser sammen med den e-mail, der bekræfter ordremodtagelsen. Indtil du har modtaget den e-mail, der bekræfter afsendelsen, kan du til enhver tid annullere din ordre ved at kontakte ARCHITECTMADE's Kundeservice på info@architectmade.com. Hvis du ønsker at annullere din ordre efter at have modtaget den e-mail, der bekræfter afsendelsen, henvises du til afsnit 11 vedrørende Fortrydelsesret - returnering og tilbagebetaling.

4. Priser, forsendelse og håndtering, skatter og afgifter

Den pris, der opkræves for et produkt, er den pris, der fremgår af produktets individuelle informations-/præsentationsside på det tidspunkt, hvor din ordre afgives, og prisen vil også blive anført både på den bekræftelsesside, som du får vist efter gennemførelsen af din ordre, og i den e-mail, der bekræfter ordremodtagelsen.

Du bekræfter, at selv efter at ARCHITECTMADE har sendt dig en e-mail med bekræftelse af afsendelsen, gælder det, at hvis en pris er åbenlyst forkert, og hvis det med rimelighed kan forlanges, at du burde have opdaget den forkerte pris, så er ARCHITECTMADE ikke forpligtet til at levere det pågældende produkt til dig til den ukorrekte (lavere) pris.

Priserne for produkterne er inklusive moms og eventuelle andre gældende skatter og afgifter, men eksklusive udgifter til forsendelse og håndtering.

De separate udgifter til forsendelse, håndtering og hertil knyttet moms og andre skatter og afgifter vil blive vist på et sammenfattende skærmbillede, før du færdiggør din ordre, samt i den e-mail, der bekræfter modtagelsen af din ordre. Forsendelsesudgifterne afhænger af det leveringssted og den leveringsmetode, som du vælger i checkud-processen.

Priserne for produkterne og for forsendelse og håndtering vil til enhver tid kunne blive ændret, men sådanne ændringer vil normalt ikke have nogen indvirkning på de ordrer, hvor vi allerede har sendt dig en e-mail, der bekræfter afsendelsen (undtagen hvis en pris er åbenlyst forkert som beskrevet ovenfor).

5. Betaling

Betaling skal ske med et af de kreditkort som vi understøtter. Du vælger i forbindelse med checkud-processen hvilket kreditkort du ønsker at betale med.

Når du betaler med kreditkort, bliver der på checkud-tidspunktet reserveret et beløb, hvilket kaldes "autorisering". Såfremt ARCHITECTMADE ikke modtager autoriseringen, forbeholder ARCHITECTMADE sig ret til at annullere din ordre. Værdien af dit/dine køb vil blive afregnet fra det pågældende kort, så snart ARCHITECTMADE har sendt dig den e-mail, der bekræfter afsendelsen.

6. Levering

For lagervarer bør du normalt regne med 2-4 hverdage til levering, forudsat at din betaling modtages senest kl. 15.00 på den dag, hvor ordren afgives. Levering vil under alle omstændigheder finde sted indenfor 30 dage efter afsendelse af den e-mail, der bekræfter afsendelsen.

Hvis ARCHITECTMADE ikke kan levere din ordre inden for den periode, der er anført i den e-mail, der bekræfter afsendelsen, vil de kontakte dig. Du kan i så fald vælge at annullere din ordre, hvorefter ARCHITECTMADE vil refundere beløbet fuldt ud.

ARCHITECTMADE forbeholder sig ret til at benytte en anden fragtmand til at levere din ordre. Forud for hver levering vil du modtage din Faktura pr. e-mail.

Såfremt du uden rimelig grund afviser levering eller forsinker modtagelsen af leveringen, efter at ARCHITECTMADE har orienteret dig om, at de har forsøgt at levere de bestilte varer til dig, eller hvis du har forsynet dem med en ukorrekt leveringsadresse, der resulterer i fejlslagen levering, vil pakken blive returneret til ARCHITECTMADE, der dermed vil blive fritaget for sin forpligtelse til at levere varerne inden for leveringsfristen.

Alle standardleveringer sendes med PostNord, og der skal kvitteres for pakken ved levering.

Hvis der ikke er nogen på adressen til at kvittere for levering af pakken, efterlader PostNord et kontaktkort i din postkasse, og beder dig om at kontakte nærmeste postshop for udlevering, når det passer dig.

ARCHITECTMADE kan ikke holdes ansvarlig for eventuel forsinket eller manglende levering, hvis dette skyldes omstændigheder, der ligger uden for ARCHITECTMADE A/S's rimelige kontrol, herunder men ikke begrænset til krigs- eller terrorhandlinger, strejker, nationale eller lokale nødsituationer, svigtende transportfaciliteter, strøm- eller forsyningssvigt, jordskælv eller andre naturkatastrofer, eller hvis det skyldes din udsættelse eller forsinkelse af leveringen.

7. Produkter på lager

ARCHITECTMADE gør sig rimelige anstrengelser for at sikre, at de produkter, du bestiller fra architectmade.com, kan leveres.

Hvis det produkt, du ønsker at bestille, ikke er på lager, vil du teknisk blive forhindret i at gennemføre bestillingsprocessen. Endvidere kan det i undtagelsestilfælde og under uforudsigelige omstændigheder ske, at et produkt, der på hjemmesiden står til at være på lager, udgår fra lageret, efter at du har afgivet din ordre. I så fald vil kontrakten mellem dig og ARCHITECTMADE IKKE blive indgået, hvilket du vil blive orienteret om, og produktet vil ikke indgå i den e-mail, der bekræfter afsendelsen. Såfremt du har foretaget betaling forud for meddelelsen om, at produktet er udgået af lageret (f.eks. med kreditkort), vil ARCHITECTMADE refundere eventuelle betalte beløb snarest muligt og under alle omstændigheder indenfor 14 dage efter, at ARCHITECTMADE har orienteret dig om, at produktet er udgået af lageret.

8. Egnethed og produktoplysninger

Når du afgiver en ordre, bedes du sikre dig, at de produkter, du køber, egner sig til det formål, som du har til hensigt at bruge dem til. Du bedes anvende architectmade.com som dit udgangspunkt, når du tjekker produkternes egnethed. Såfremt der skulle være forskel på indholdet af architectmade.com og indholdet af andre hjemmesider (eller andre informationskilder), vil det være den egnethed, som er beskrevet på architectmade.com på købstidspunktet, der vil have forrang. Du bedes bemærke, at på grund af begrænsninger i visningen på skærmen kan den præcise farve, størrelse og design på de genstande, der vises på din skærm, afvige fra genstandenes faktiske udseende.

Hvis de produkter, du har modtaget, ikke svarer til dem, du har bestilt, eller hvis din leverance ikke er komplet eller er beskadiget under transport, bedes du omgående kontakte ARCHITECTMADE enten pr. e-mail eller telefon.

9. Ejendomsret til produkter

Risikoen for og ejendomsretten til produkterne overgår fra ARCHITECTMADE til dig på leveringstidspunktet.

10. Fortrydelsesret – returnering og tilbagebetaling samt ombytning

Oplysning om din fortrydelsesret

Du har 14 (fjorten) dage ret til fortryde din aftale med ARCHITECTMADE vedrørende de(n) vare(r), som du har købt fra architectmade.com, uden at du behøver at oplyse en årsag til dette. For at kunne udnytte din fortrydelsesret skal du på utvetydig måde oplyse os om din beslutning om at fortryde handlen. Dette skal ske ved at sende en e-mail til service@architectmade.com. Fortrydelsesretten udløber 14 dage efter den dag, hvor du - eller en tredjemand bortset fra fragtmanden og som anført af dig - kommer i fysisk besiddelse af varerne. Såfremt aftalen vedrører flere forskellige varer, som du har bestilt samlet, men som leveres hver for sig, udløber fortrydelsesretten 14 dage efter den dag, hvor du - eller en tredjemand bortset fra fragtmanden og som anført af dig - kommer i fysisk besiddelse af den sidste vare. Såfremt aftalen vedrører levering af en vare, der består af flere sendinger eller pakker, udløber fortrydelsesretten 14 dage efter den dag, hvor du - eller en tredjemand bortset fra fragtmanden og som anført af dig - kommer i fysisk besiddelse af den sidste sending eller pakke. For at overholde tidsfristen for fortrydelse er det tilstrækkeligt, at du sender os din meddelelse om din fortrydelse, før fortrydelsesretten udløber.

Juridiske konsekvenser ved at udnytte fortrydelsesretten

Hvis du fortryder denne aftale, refunderer vi alle de betalinger, vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke eventuelle ekstraomkostninger, der skyldes, at du har valgt en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden ugrundet ophold og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor vi modtager meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi foretager denne refusion ved brug af det samme betalingsmiddel, som du benyttede i forbindelse med den første transaktion, medmindre du udtrykkeligt har accepteret andet. Under alle omstændigheder vil der ikke påløbe nogen gebyrer i forbindelse med refusionen. Vi er berettiget til at tilbageholde refusionsbeløbet indtil det tidspunkt, hvor vi enten har modtaget varerne retur eller har modtaget dokumentation fra dig på, at du har returneret varerne. Du skal returnere varerne i samme stand som du modtog dem og i original embalage til vores adresse:

ARCHITECTMADE
Roholmsvej 10A, 2. sal
2620 Albertslund
Mrk: Returnering

uden ugrundet ophold og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag hvor du du orienterer os om din beslutning om at fortryde denne aftale. Tidsfristen overholdes hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage. Du skal selv afholde omkostningerne til returneringen og du bærer selv risikoen ved returneringen.

Returnering og tilbagebetaling - reklamationspolitik

Vi kvalitetssikrer alle produkter inden de sendes til dig for at sikre at de overholder vores strenge kvalitetskrav. Hvis det skulle ske at et af vores produkter ikke opfylder dine forventninger så bedes du kontakte os så hurtigt som muligt på service@architectmade.com, med en kort beskrivelse af hvad fejlen består i samt et billede der dokumenterer fejlen. Vi behandler alle henvendelser så hurtigt som muligt men forvent at der går 1-3 dage før du får svar fra os.

Du skal ikke sende produktet til os før du har modtaget svar fra os.

Produkter med fejl kan sendes til denne adresse:

ARCHITECTMADE
Roholmsvej 10A, 2. sal
2620 Albertslund
Mrk: Produktfejl

Husk altid at medsende dine kontaktoplysninger i forsendelsen. Når vi har modtaget det fejlbehæftede produkt vil vi analysere fejlen og enten reparere produktet eller sende dig en ombytning. ARCHITECTMADE vil refundere rimelig omkostninger du har i forbindelse med forsendelsen.

11. Ansvar

Disse Salgsbetingelser beskriver det fulde omfang af ARCHITECTMADE's forpligtelser i forbindelse med salget af produkterne. Specielt bærer ARCHITECTMADE ikke noget ansvar for at sikre, at produkterne egner sig til dine formål.

ARCHITECTMADE er ikke ansvarlig for indirekte tab, der er en følgevirkning af dit primære tab eller din primære skade, og som ikke med rimelighed kan forudses af dig eller af ARCHITECTMADE, herunder men ikke begrænset til tab af forventet opsparing, tab af indkomst, overskud, kontrakter, virksomhed eller forventet opsparing, tab af data, tab af goodwill eller omdømme, eller for eventuelt tab eller skade af nogen slags eller for noget krav fra din og/eller tredjemands side, medmindre dette udtrykkeligt er beskrevet heri, og medmindre der er tale om skadeserstatning som følge af ARCHITECTMADE's ansvar for dødsfald eller personskade, der skyldes ARCHITECTMADE's eller dets medarbejderes forsæt eller uagtsomhed, [eller] skadeserstatning som følge af ARCHITECTMADE's eller dets medarbejderes forsæt eller grove uagtsomhed.

INTET I DISSE SALGSBETINGELSER HAR NOGEN INDVIRKNING PÅ DINE UFRAVIGELIGE JURIDISKE RETTIGHEDER SOM FORBRUGER.

12. Bestemmelsernes uafhængighed

Såfremt en bestemmelse i disse Salgsbetingelser vurderes at være ulovlig, ugyldig eller uden retskraft, skal den pågældende bestemmelse anses for udskilt fra Salgsbetingelserne og skal ikke have nogen indvirkning på de øvrige bestemmelsers gyldighed eller retskraft. Den ulovlige, ugyldige eller ikke-retskraftige bestemmelse skal i så fald erstattes af en gyldig bestemmelse, der i videst mulige omfang afspejler den økonomiske hensigt og formålet med den oprindelige bestemmelse.

13. Kontaktoplysninger

ARCHITECTMADE's team af medarbejdere hjælper dig gerne med dine spørgsmål i forbindelse med køb eller reklamationer på vores hjemmeside. Du kan kontakte os på email service@architectmade.com eller på et af de telefonnumrer der er listet under vores kontaktoplysninger. Vores åbningstider er hverdage mellem kl. 9:00 - 16:00. Vi har lukket på helligdage og en uge i sommerferien (juli / august).

14. Klageadgang

Vi håber at du er tilfreds med vores kundeservice, da det er vigtigt for os, at give vores kunder den bedst mulige service.

Som forbruger vil du dog altid have mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet:

Forbrugerklagenævnet
Carl Jacobsensvej 35
2500 Valby
Danmark
Telefon: +45 41 71 50 00
E-Mail: kfst@kfst.dk.

Besøg dem på http://www.forbrug.dk for yderligere information.

Betingelserne er sidst opdateret 26. juli 2018.

Keep in touch
Roholmsvej 10A2620 AlbertslundDenmark • Tel +45 20 30 60 23info@architectmade.com